Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/425/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami: Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzkiej, Towarową i Pułkownika Dąbka, do granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i gminą Reda.

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/427/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/306/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/421/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok.

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/420/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pomocy rzeczowej oraz zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa ulic Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej na 100 w Rumi".

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/426/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu znajdującego się w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Gdańskiej, Wileńskiej, Warszawskiej i Marynarskiej w Rumi.

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/430/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Rodziewiczówny

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/424/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wejherowskim

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/419/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/410/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa ulic Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi"

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/422/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/371/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie dochodów własnych jednsotek budżetowych Gminy

2005-08-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/428/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ulicy Kalinowej.

2005-08-30 00:00:00