Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr L/529/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Śląskiej.

2006-05-31 00:00:00
Uchwała Nr L/534/2006 z dnia 25 maja 2006

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2006-05-31 00:00:00
Uchwała Nr L/533/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do realizacji projektu pod nazwą „Partnerstwo na rzecz integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Rumi”.

2006-05-31 00:00:00
Uchwała Nr L/526/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

zmieniająca uchwałę nr XLV/464/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2006 rok.

2006-05-31 00:00:00
Uchwała Nr L/531/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

2006-05-30 00:00:00
Uchwała Nr L/527/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

2006-05-30 00:00:00
Uchwała Nr L/532/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/402/2005 Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania „Stypendium w celu Realizacji Potrzeb Edukacyjnych Uczniów Finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa”

2006-05-30 00:00:00
Uchwała Nr L/530/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

2006-05-30 00:00:00
Uchwała Nr L/528/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

2006-05-30 00:00:00