Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 380/64/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku

 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.
2012-03-27 07:44:16
Zarządzenie Nr 379/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Iwonie Czachorowskiej.

2012-03-27 07:39:53
Zarządzenie Nr 388/72/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.


2012-03-14 14:29:05
Zarządzenie Nr 387/71/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10A/1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia.

2012-03-14 14:25:45
Zarządzenie Nr 376/60/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przeprowadzenia wspólnego postepowania o zamówienie publiczne na wykonanie ekspertyzy dotyczącej  funkcjonowania zakładu Eko Dolina sp. z o.o.
2012-03-02 14:08:56
Zarządzenie Nr 386/70/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.04.2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy  Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2011-2012 oraz 2012-2013 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe – postępowanie powtórzone.
2012-03-02 13:21:09
Zarządzenie Nr 385/69/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.6.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przesył sygnału wizyjnego z kamer do Centrum Dozoru Wizyjnego w Rumi
2012-03-02 13:12:39
Zarządzenie Nr 382/66/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi geodezyjne w zakresie rozgraniczeń działek na terenie Gminy Miasta Rumi w 2012 roku.
2012-03-01 13:18:30
Zarządzenie Nr 383/67/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2012 roku w rejonie B.
2012-03-01 12:58:03
Zarządzenie Nr 384/68/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2012 roku w rejonie A.

2012-03-01 12:43:13