Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 636/50/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustlenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

2005-03-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 633/47/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-03-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 634/48/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/02/PN/Or./05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe materiałów biurowych na potrzeby Urzedu Miasta Rumi, Rumia ul. Sobieskiego 7.

2005-03-02 00:00:00
Zarzadzenie Nr 635/49/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/05/PN/GNR/05 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie wycen gruntów i działek oraz lokali komunalnych na rzecz Gminy w roku 2005.

2005-03-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 632/46/2005 z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odnowienie oznakowania poziomego ulic miasta Rumi w roku 2005.

2005-03-01 00:00:00
Zarządzenie 631/45/2005 z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów pisemnych i ustnych na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rumia

2005-02-24 00:00:00
Zarządzenie Nr 629/43/2005 z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, stanowiące własność Gminy Rumia, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tych użytkowników wieczystych.

2005-02-22 00:00:00
Zarządzenie Nr 626/40/2005 z dnia 9 lutego 2005 roku

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2005

2005-02-22 00:00:00
Zarządzenie Nr 625/39/2005 z dnia 8 lutego 2005 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-02-22 00:00:00
Zarządzenie Nr 627/41/2005 z dnia 9 lutego 2005 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Rumi.

2005-02-22 00:00:00