KONTAKT 

 
 

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84 - 230 Rumia
tel. 58/ 67 96 500
fax. 58/ 67 96 517

e - mail: urzad@um.rumia.pl

 REFERAT OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIEŚCI SIĘ W RUMI PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 17

  Informacja Biuro Obsługi Mieszkańców        tel.58/ 679-65-00

 

Burmistrz               Michał Pasieczny

58/ 679-66-00

burmistrz@um.rumia.pl

Zastępca Burmistrza Marcin Kurkowski 58/ 679-65-85 burmistrz.mk@um.rumia.pl
Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt 58/679-65-00 burmistrz.pw@um.rumia.pl
Sekretarz Miasta Ryszard Grychtoł 58/ 679-65-00 sekretarz@um.rumia.pl
Skarbnik Miasta Celina Pałasz 58/ 679-65-59 skarbnik@um.rumia.plZast
Zastępca Skarbnika Michalina Grzenkowicz 58/ 679-65-59 m.grzenkowicz@um.rumia.pl
Wydział Spraw Społecznych Wiesława Pacholczyk - naczelnik wydziału

58/679-65-39

58/679-65-40

 w.pacholczyk@um.rumia.pl
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

58/ 679-65-38

58/ 679-65-82

 
Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Mikucki   k.mikucki@um.rumia.pl
       
Referat Informatyki Marcin Sałek - kierownik referatu 58/ 679-65-87 m.salek@um.rumia.pl
Wydział Urbanistyki i Architektury

Karina Wiśniewska-naczelnik wydziału

 

58/ 679-65-63

58/ 679-65-83

k.wisniewska@um.rumia.pl

 

Wydział Finansowo-Budżetowy Skarbnik Miasta

58/ 679-65-59

skarbnik@um.rumia.pl
Referat Księgowości Budżetowej

Mirela Kierszka - Pionk -  kierownik referatu

58/ 679-65-29 m.kierszka@um.rumia.pl
Referat Podatków i Opłat

Maria Duraj - kierownik referatu

58/ 679-65-26

m.duraj@um.rumia.pl

Wydział Polityki Gospodarczej,

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 

Katarzyna Bielińska - naczelnik wydziału

 

 

58/ 679-65-03

58/ 679-65-11

58/ 679-65-61

k.bielinska@um.rumia.pl

 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej

 

 

 


 Referat Inwestycji Drogowych

 

Katarzyna Głodkowska - naczelnik wydziału

 

 


Piotr Ślusarski - kierownik Referatu

58/ 679-65-23

58/ 679-65-20

58/ 679-65-66

58/ 679-65-35

 

k.glodkowska@um.rumia.pl

 

 

 


 p.slusarski@um.rumia.pl

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

 

Monika Nakielska- naczelnik wydzialu

 

 

58/679-65-69

58/ 679-65-28

58/ 679-65-77

m.nakielska@um.rumia.pl

 

Wydział Geodezji Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa

 

Paweł Dąbrowski-naczelnik wydzialu

 

 

58/ 679-65-68

58/ 679-65-81

58/ 679-65-06

p.dabrowski@um.rumia.pl

 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 

Joanna Jażdżewska - Reszka - kierownik referatu

 

58/ 679-65-24

58/ 679-65-16

j.reszka@um.rumia.pl

 

Wydział Edukacji Kulury i Sportu

 

Anna Czyżewska - naczelnik wydziału

 

58/ 679-65-12

58/ 679-65-18

a.czyzewska@um.rumia.pl

oswiata@um.rumia.pl

       
Referat Kultury i Sportu Brygida Lezner - kierownik referatu 58/ 679-65-76 b.lezner@um.rumia.pl
Urząd Stanu Cywilnego Iwona Cieślak - kierownik 58/ 679-65-21 i.cieslak@um.rumia.pl
Referat Zamówień Publicznych   58/ 679-65-74 a.romanowska@um.rumia.pl

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego

Adam Pacek - kierownik referatu 58/ 679-65-89 a.pacek@um.rumia.pl
Wydział Rozwoju Miasta Agnieszka Rodak - naczelnik wydziału

58/ 679-65-15

a.rodak@um.rumia.pl
Referat Funduszy Zewnętrznych Karolina Kreft - kierownik referatu

58/ 679-65-10

k.kreft@um.rumia.pl

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Anna Borys - kierownik referatu

58/ 679-65-01

a.borys@um.rumia.pl

promocja@um.rumia.pl

 

 

 

Liczba odwiedzin : 27507
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marek Kankowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2009-12-16 13:44:25
Czas publikacji: 2019-01-14 15:31:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak