Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/415/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni

2005-06-23 00:00:00
Uchwała Nr XXXIX/418/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

2005-06-23 00:00:00
Zarządzenie Nr XXXIX/412/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie okreslenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

2005-06-23 00:00:00
Uchwała Nr XXXIX/408/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi

2005-06-23 00:00:00
Uchwała Nr XXXIX/416/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do realizacji projektu pod nazwą "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodenj - I etap"

2005-06-23 00:00:00
Uchwała Nr XXXIX/413/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/402/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia REgulaminu Przyznawania "Stypednium w celu Realizacji Potrzeb Edukacyjnych Uczniów Finansowane przez Euroepsjki Fundusz Społeczny i Budżet Państwa"

2005-06-23 00:00:00
Uchwała Nr XXXIX/414/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr X/90/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rumi

2005-06-23 00:00:00
Uchwała Nr XXXIX/417/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Miasta Rumi a Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie i udzielenie zabezpieczenia jej prawidłowej realizacji projektu p.n. "Kryta pływalnia przy Gimnazjum Nr 1 w Rumi"

2005-06-23 00:00:00
Zarządzenie Nr XXXIX/411/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/371/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy

2005-06-23 00:00:00
Uchwała Nr XXXIX/409/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok

2005-06-23 00:00:00