Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/704/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie wniesienia mienia Gminy Rumia do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.

2015-09-25 12:16:32
Uchwała Nr XLIX/703/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wejherowskiego w sprawie dofinansowania Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Naczyń WEJKARD – „Nie czekaj na zawał – poznaj swoje serce”.

2015-09-25 12:15:42
Uchwała Nr XLIX/702/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wejherowskim w sprawie współfinansowania przez Gminę Rumia zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Rumi.

2015-09-25 12:14:59
Uchwała Nr XLIX/701/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia pomocy osobie pochodzenia polskiego z Kazachstanu.

2015-09-25 12:08:41
Uchwała Nr XLIX/700/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-25 12:07:32
Uchwała Nr XLIX/699/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej Rumi.

2015-09-25 12:06:09
Uchwała Nr XLIX/698/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie zmian w podziale miasta na obwody głosowania.

2015-09-25 12:05:28
Uchwała Nr XLIX/697/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy Filtrowej w Rumi.

2015-09-25 12:04:41
Uchwała Nr XLIX/696/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie wystąpienia ze spółki akcyjnej Nordea Bank Polska S.A. /dawny Bank Komunalny/ oraz zbycia akcji imiennych tego banku.

2015-09-25 12:03:56
Uchwała Nr XLIX/695/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/656/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2002 rok.

2015-09-25 12:00:46