Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/267/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/264/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr XX/214/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2004 rok
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/273/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/272/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr VII/51/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Rumi
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/270/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLI/609/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/268/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, ograniczonego od północy granicami z gminą Puck oraz z gminą Kosakowo, od południa ograniczonego drogą gruntową oznaczoną jako działka nr 4 obr. 4 oraz ulicą I Dywizji WP
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/266/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/373/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 września 1997 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/276/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla miasta Rumi"
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/265/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie zwolnienia od opłat za aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2004-06-29 00:00:00
Uchwała Nr XXIV/271/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

zmieniająca uchwałę nr VI/46/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie zapewnienia opieki bedomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania
2004-06-29 00:00:00