Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XII/110/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgdoy na budowę basenu pływackiego przy Gimnazjum Nr 1 w Rumi ul. Rodziewiczówny 10
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XII/111/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Rumia
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XII/112/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie rozwiązania umowy uzytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Janowo"
2004-09-21 00:00:00
Uchwała nr XII/113/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

uchylająca uchwałę Nr XI/101/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/584/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla układu komunikacyjnego ulic: Kosynierów, Gdańskiej, Dębogórskiej
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XII/115/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XII/114/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, w obszarze układu komunikacyjnego ulicy Dębogórskiej
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XII/120/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XII/119/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XII/121/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XII/122/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2003 rok
2004-09-21 00:00:00