Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/501/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

zmieniająca uchwałę nr XLV/464/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2006 rok.

2006-04-07 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/505/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zamiany nieruchomości.

2006-04-06 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/511/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Wejherowskim .

2006-04-06 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/515/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.

2006-04-06 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/510/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie pomocy   rzeczowej dla Policji.

2006-04-06 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/509/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu zadań i udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych do których nie ma zastosowania ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

2006-04-06 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/513/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Rumi przy ul. Batorego 29

2006-04-06 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/508/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań na 2006 rok „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Rumi na lata 2006-2013”

2006-04-06 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/506/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o przekazanie
na rzecz Gminy Rumia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

2006-04-06 00:00:00
Uchwała Nr XLVIII/504/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul.Hutniczej.

2006-04-06 00:00:00