Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 616/30/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/01/PN/Or./05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej oraz remontu części pomieszczeń biurowych Urzedu Miasta Rumi, Rumia ul. Sobieskiego 7

2005-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 622/36/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku

zmieniające zarządzenie Nr 606/20/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie ptwarcia postepowania o udzielnei zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Rumi, Rumia ul. Sobieskiego 7

2005-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 621/25/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” dotyczącego wykonywania zadań z zakresu  promocji miasta Rumia przez Miejski Klub Sportowy „ORKAN” w roku 2005.

2005-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 619/33/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku


w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 617/31/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczxego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

2005-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 620/34/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej

2005-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 618/32/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie wytyczenia zadań w zakresie ochrony ludności - obrony cywilnej i kontroli ich wykonania w Mieście Rumi w 2005 roku

2005-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 615/29/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu  Ofert  na realizację zadań publicznych  Gminy Rumia z  zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii  2005r.

2005-01-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 614/28/2005 z dnia 24 stycznia 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, stanowiące własność Gminy Rumia, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tej spółdzielni

2005-01-26 00:00:00
Zarządzenie Nr 613/27/2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” dotyczącego organizowania imprez kulturalnych przez  Spółdzielnię Mieszkaniową „JANOWO” .

2005-01-25 00:00:00