Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXIII/256/2004 zmieniajaca uchwałę Nr XX/214/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 2004 roku w s

zmieniajaca uchwałę Nr XX/214/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2004 rok.
2004-06-07 00:00:00
XXIII/260/2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/278/2000Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/278/2000Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2000 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiąceł wsłasność Gminy Rumia
2004-06-07 00:00:00
XXIII/259/2004 zmieniająca uchwałę Nr XX/216/2004 Rady Miejskiej Rumi w sprawie wyrażenia zgody na z

zmieniająca uchwałę Nr XX/216/2004 Rady Miejskiej Rumi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorzadem Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2004-06-07 00:00:00
XXIII/255/2004 w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla miasta Rumi

w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla miasta Rumi
2004-06-07 00:00:00
XXIII/257/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia
2004-06-07 00:00:00
XXIII/258/2004 w sprawie ustlenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z

w sprawie ustlenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi i Straży Miejskiej w Rumi
2004-06-07 00:00:00
XXIII/261/2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/283/93 Rady Miejskiej Rumi w sprawie upoważnieni

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/283/93 Rady Miejskiej Rumi w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2004-06-07 00:00:00
XXIII/262/2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/271/96 Rady Miejskiej Rumi w sprawie upoważnien

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/271/96 Rady Miejskiej Rumi w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2004-06-07 00:00:00
XXIII/254/2004 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla miasta Rumi

w sprawie uchwalenia programu ochrony srodowiska dla miasta Rumi
2004-06-07 00:00:00
XXIII/263/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2004-06-07 00:00:00