Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/694/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2002 roku

zmieniająca uchwałę nr VI/46/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

2015-09-25 11:56:19
Uchwała Nr XLVIII/693/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2002 roku

w sprawie akceptacji statutu Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa rodzina – zdrowa gmina”.

2015-09-25 11:55:39
Uchwała Nr XLVIII/692/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2002 roku

w sprawie nadania statutu II Liceum Ogólnokształcącemu w Rumi, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

2015-09-25 11:54:15
Uchwała Nr XLVIII/691/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2002 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-25 11:52:57
Uchwała Nr XLVIII/690/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2002 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/656/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2002 rok.

2015-09-25 11:51:18