Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/494/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego.

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/492/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w rejonie ulic  Gdańskiej, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego,  Gdyńskiej, Częstochowskiej.

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/487/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Rumi na lata 2006-2013”

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/488/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

zmieniająca uchwałę nr XLV/464/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2006 rok.

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/493/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/483/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rumia porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącego udzielenia pomocy finansowej.

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/496/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny wyodrębnionych lokali użytkowych w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Powiatu Wejherowskiego i innych współwłaścicieli.

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/489/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2006 rok stanowiącego wykonanie postanowień Uchwały Nr XXXII/325/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty Miasta Rumi na lata 2004 – 2010” zmienionej Uchwałą Nr XLV/477/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r.

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/490/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2006 rok stanowiącego wykonanie postanowień Uchwały Nr XXXIII/337/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Rumi w latach 2005 – 2012”

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/495/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Włókienniczej.

2006-02-27 00:00:00
Uchwała Nr XLVII/491/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2006 rok stanowiącego wykonanie postanowień Uchwały Nr XXXIII/336/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Kultury Miasta Rumi w latach 2005 – 2012”

2006-02-27 00:00:00