Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/393/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie wniesienia mienia Gminy Rumia do Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/395/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Samorządowego Nr 2 w Rumi

2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/396/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr III/14/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi

2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/389/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji na obszarze miasta Rumi

2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/391/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Policji

2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/394/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu w Rumi przy ul. Stoczniowców 6

2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/388/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rumi

2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/387/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok

2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/385/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi

2005-05-17 00:00:00
Uchwała Nr XXXVII/390/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarice porozumienia z Samorządem Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej

2005-05-17 00:00:00