Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/688/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.

2016-10-04 13:37:58
Uchwała Nr XLVII/689/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.

2015-09-25 11:49:06
Uchwała Nr XLVII/687/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2002 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta miesięcznego limitu kilometrów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w 2002 roku.

2015-09-25 11:45:08
Uchwała Nr XLVII/686/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2002 roku

uchylająca uchwałę Nr XLII/637/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi miesięcznego limitu kilometrów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w 2002 roku.

2015-09-25 11:44:22
Uchwała Nr XLVII/685/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2002 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do tworzonego Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa rodzina – zdrowa gmina”.

2015-09-25 11:43:11
Uchwała Nr XLVII/684/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2002 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie znowelizowania regulacji prawnych w zakresie finansowania i zarządzania drogami powiatowymi.

2015-09-25 11:42:19
Uchwała Nr XLVII/683/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2002 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/656/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2002 rok.

2015-09-25 11:41:06