Wyniki naboru partnerów społecznych 

 

Wyniki naboru partnerów społecznych 

Burmistrz Miasta Rumi informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego naboru ofert w celu wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych chcących wziąć udział w realizacji projektu: „Rewitalizacja obszaru północno-wschodniej Rumi - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności społeczno-ekonomicznej" ogłoszonego Zarządzeniem Nr 997/310/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 listopada 2009 roku do udziału w projekcie wyznacza się następujących partnerów:

1. Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy św. Cecylia - zadanie „Świadome oddychanie jako źródło poprawy jakości naszego życia - organizacja warsztatów oddechowych i emisyjnych";

2. Rugby Club arka Rumia - zadanie „Z „Jajem" zdrowo na sportowo, nie tylko gramy - lecz tez chętnie pomagamy";

3. Stowarzyszenie „Pomóż sąsiadowi" - zadanie „Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla grupy 15 osób na obszarze północno wschodniej Rumi";

4. Parafia rzymsko-katolicka św. Krzyża - zadanie „Integracja środowiska, stowarzyszeń mieszkańców Starej Rumi poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalnych, festynów dla dzieci i młodzieży".

 

Więcej informacji: Urząd Miasta Rumi, Referat Intergacji Europejskiej i Promocji, tel. 058 679 65 71.

Zarządzenie -  Pobierz (43.5 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 1942
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Iza Hinc
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Piernik
Czas wytworzenia: 2009-12-08 14:43:01
Czas publikacji: 2009-12-08 14:43:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak