Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/248/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Gminie Rumia
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/245/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/252/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr X/93/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/243/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Rumi
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/244/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/250/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/242/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie przejęcia "Programu współpracy Gminy Rumia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok"
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/239/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

uchylająca uchwałę Nr XXII/228/2004 Rady Miejskiej Rumi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wejherowskim
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/246/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2004-05-06 00:00:00
Uchwała Nr XXII/247/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXI/323/2001 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rumia
2004-05-06 00:00:00