Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 780/194/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/32/PN/IM/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni Skate Parku w Rumi.

2005-07-04 00:00:00
Zarzadzenie Nr 781/195/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany – zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rumia.

2005-07-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 778/192/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie umorzenia należności przysługującej Gminie Rumia.

2005-07-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 779/193/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

2005-07-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 777/191/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Rumia.

2005-07-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 773/187/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/27/PN/GNR/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót melioracyjnych w br na terenie Rumi.

2005-07-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 771/185/2005 z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i modernizację ulicy Kamiennej w Rumi.

2005-07-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 776/190/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość
niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej

2005-07-01 00:00:00
Zarzadzenie Nr 774/188/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ul. Spadochroniarzy w Rumi.

2005-07-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 772/186/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-07-01 00:00:00