Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1278/322/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń ambulatorium przy ul. Derdowskiego w Rumi - Etap II
2006-12-07 15:14:00
Zarządzenie Nr 1277/321/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Nizinnej w Rumi.

2006-12-01 14:14:00
Zarządzenie Nr 1274/318/2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

zmieniające zarządzenie nr 953/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok
2006-11-30 13:43:00
Zarządzenie Nr 1273/317/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, stanowiącym własność Gminy Rumia, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprztargowej na rzecz tej spółdzielni
2006-11-30 13:30:00
Zarządzenie Nr 1272/316/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej
2006-11-30 13:18:00
Zarządzenie Nr 1275/319/2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę stanowisk postojowych samochodów osobowych wzdłuż działek  nr 385/6 i 386/7 w Rumi.
2006-11-30 13:13:00
Zarządzenie Nr 1271/315/2006 z dnia 22 listopada 2006 roku

zmieniające zarządzenie nr 953/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi  z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok
2006-11-30 12:56:00
Zarządzenie Nr 1276/320/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy  Gminy Miasta Rumia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.”
2006-11-29 16:48:00
Zarządzenie Nr 1276/320/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku

Zarządzenie Nr 1276/320/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku
2006-11-29 16:37:00
Zarządzenie Nr 1266/310/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-11-23 00:00:00