Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1259/303/2006 z dnia 31 października 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 1256/300/2006 z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminaycujnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany - zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rumia.

2006-11-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 1255/299/2006 z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie poszczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Rumia oraz dla Urzędu Miasta Rumi

2006-11-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 1257/301/2006 z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomosci niezabudowanej.

2006-11-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 1258/302/2006 z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie akcji zimowej dotyczącej jezdni, chodników i parkingów na terenie Gminy Rumia

2006-11-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 1252/296/2006 z dnia 26 października 2006 roku

zmieniające zarządzenie nr 959/3/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-10-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 1253/297/2006 z dnia 27 października 2006 roku

w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego  nr  ZP/341/58/PN/IM/06 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Starowiejskiej w Rumi.

2006-10-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 1254/298/2006 z dnia 27 października 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/58/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Rumi – kwatera B4.

2006-10-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 1251/295/2006 z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/57/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w części ul. Bohaterów Kaszubskich w Rumi.

2006-10-26 00:00:00
Zarządzenie Nr 1250/294/2006 z dnia 23 października 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na czyszczenie, eksploatację i monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rumia

2006-10-24 00:00:00