Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/88/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr IX/82/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wejherowo na dofinansowanie zakupu wiaty autobusowej, przeznaczonej na przystanek autobusowy przy ulicy Górniczej w Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała nr IX/79/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2002 rok.
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr IX/83/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr IX/85/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr VII/60/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok"
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr IX/81/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wejherowskiego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania pod nazwą "Uspokojenie i organizacja ruchu w otoczeniu szkół" dotyczących dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Rumia
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr IX/84/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Rumia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr IX/86/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr IX/80/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie w sprawie dofinansowania Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej - organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała nr IX/87/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi
2004-09-22 00:00:00