Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2015
2015-01-05 16:26:06
Uchwała Nr IV/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rumia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
2015-01-05 16:24:36
Uchwała Nr IV/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską.
2015-01-05 16:22:47
Uchwała Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Rumia do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
2015-01-05 16:20:42
Uchwała Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Rumia w Stowarzyszeniu Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”
2015-01-05 16:15:28
Uchwała Nr IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumi na lata 2014-2020”
2015-01-05 16:13:35
Uchwała Nr IV/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2015.
2015-01-05 16:12:10
Uchwała Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2015
2015-01-05 16:08:30
Uchwała Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2015 rok.
2015-01-05 15:46:27
Uchwała Nr IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027.
2015-01-05 15:36:07