Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/484/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul.Starowiejskiej.

2006-02-01 00:00:00
Uchwała Nr XLVI/481/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

W sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – bezpieczne miasto”na rok 2006.

2006-02-01 00:00:00
Uchwała Nr XLVI/485/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2006-02-01 00:00:00
Uchwała Nr XLVI/479/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w 2006r ."

2006-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XLVI/482/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie nadania statutu Administracji Budynków Komunalnych

2006-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XLVI/480/2006 z dnia 26 stycznia 2006

zmieniająca uchwałę nr XLV/464/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2006 rok.

2006-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XLVI/486/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2006 rok

2006-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XLVI/483/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rumia porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącego udzielenia pomocy finansowej.

2006-01-31 00:00:00