Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XX/218/2004 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Związku Komunikacyjnego jednostek samorządu tery


2004-03-25 00:00:00
XX/214/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2004 rok.


2004-03-25 00:00:00
XX/216/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego


2004-03-25 00:00:00
XX/219/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg


2004-03-25 00:00:00
XX/224/2004 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2004 rok


2004-03-25 00:00:00
XX/215/2004 w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach gminy Rumia w Zakładzie Unieszk


2004-03-25 00:00:00
XX/222/2004 w sprawie powołania Zastęcpy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi


2004-03-25 00:00:00
XX/223/2004 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/202/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia planu pra


2004-03-25 00:00:00
XX/217/2004 w sprawie przekazania kwoty czterystu złotych na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnyc


2004-03-25 00:00:00
XX/220/2004 w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Janowo"


2004-03-25 00:00:00