Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/530/2014 z dnia 30 stycznia 2014

 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi uprawnionego do podpisywania
polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi
2014-02-06 11:08:00
Uchwała Nr XLVI/529/2014 z dnia 30 stycznia 2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok
2014-02-06 11:04:53
Uchwała Nr XLVI/528/2014 z dnia 30 stycznia 2014

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok
2014-02-06 11:03:19
Uchwała Nr XLVI/527/2014 z dnia 30 stycznia 2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok
2014-02-06 10:30:49
Uchwałą Nr XLVI/526/2014 z dnia 30 stycznia 2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok
2014-02-06 10:27:42
Uchwała Nr XLVI/525/2014 z dnia 30 stycznia 2014

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok
2014-02-06 10:25:42
Uchwała Nr XLVI/524/2014 z dnia 30 stycznia 2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok
2014-02-06 10:22:43
Uchwała Nr XLVI/523/2014 z dnia 30 stycznia 2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok
2014-02-06 10:19:42
Uchwała Nr XLVI/522/2014 z dnia 30 stycznia 2014

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2014-02-06 09:55:11
Uchwała Nr XLVI/521/2014 z dnia 30 stycznia 2014

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do zorganizowania prac społecznie użytecznych w roku 2014.
2014-02-06 09:42:37