Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XIX/208/2004 w sprawie sprzedaży likali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia i u


2004-03-25 00:00:00
XIX/205/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla

2004-03-25 00:00:00
XIX/206/2004 w sprawie przyjęcia...

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok"
2004-03-25 00:00:00
XIX/213/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi


2004-03-25 00:00:00
XIX/211/2004 w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo o przekazanie przez Gminę Rumia zadań


2004-03-25 00:00:00
XIX/209/2004 w sprawie zatwierdzenia umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Rumia a


2004-03-25 00:00:00
XIX/207/2004 zmieniająca uchwałę uchwałę Nr XLI/609/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 200


2004-03-25 00:00:00
XIX/212/2004 w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Rumia do Zgromadzenia Komunalnego


2004-03-25 00:00:00
XIX/210/2004 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi


2004-03-25 00:00:00