Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) – świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

2018-11-30 11:33:29
Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi

2018-06-29 15:48:25
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej dla osób bezdomnych – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi”

2017-12-29 16:14:16
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Rumi dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia”

2017-12-29 16:13:19
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem) – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi

2017-12-15 15:52:25
Ogłoszenia na usługę społeczną „Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi”

2017-12-15 15:51:40
Przygotowanie, dostarczanie/dowóz i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków (drugie danie) Świadczeniobiorcom MOPS w Rumi

2017-12-15 15:50:36
Ogłoszenie o zamowieniu na usługi opiekuńcze

2017-07-10 15:16:45
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

2017-06-30 14:43:17
Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

2017-01-03 17:12:51