Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1130/174/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  robót związanych z remontem sanitariatów i dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej 6 w Rumi

2006-07-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 1126/169/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

2006-07-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 1125/170/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Rumia,    przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

2006-07-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 1128/172/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/33/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót malarskich sali gimnastycznej i wymianę instalacji odgromowej nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi – przetarg 2.

2006-07-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 1129/173/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia procedury przeglądu i monitorowania Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miasta Rumi.

2006-06-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 1127/171/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości

2006-06-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 1119/163/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-06-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 1124/168/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-06-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 1123/167/2006 z dnia 23 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/03/ZOC/Or./06 prowadzonym w trybie zapytania o cenę  na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

2006-06-27 00:00:00
Zarządzenie Nr 1122/166/2006 z dnia 23 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/14/PN/FB/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.926.117,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Miasta  w roku 2006.

2006-06-27 00:00:00