Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 38/38/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MN,MW,U1 w rejonie ul. Reja

2019-01-23 12:59:18
Zarządzenie Nr 28/28/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/MW, 2.MN/MW, 3.MW/U i części strefy 34.KDD wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2019-01-23 12:52:57
Zarządzenie Nr 39/39/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi  uchwalonego uchwała Rady Miejskiej Rumi  Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref  F6.U,MN i F7.ZP.

2019-01-23 12:46:48
Zarządzenie Nr 46/46/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

2019-01-23 12:39:18
Zarządzenie Nr 34/34/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

2019-01-23 11:06:31
Zarządzenie Nr 43/43/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

2019-01-23 10:07:38
Zarządzenie Nr 46/46/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

 

2019-01-03 10:30:27
Zarządzenie Nr 29/29/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

2018-12-27 14:57:17
Zarządzenie Nr 26/26/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu w Rumi”,

 

2018-12-27 14:49:10
Zarządzenie Nr 33/33/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2018 rok.

2018-12-27 14:34:38