Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

 

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Leszek Grzeszczyk - Przewodniczący,
2) Liliana Bareła - Palczewska - Członek,
3) Magdalena Mrowicka - Członek,
4) Mateusz Socha - Członek.

 


Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Jagoda Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jagoda Kaczmarek
Czas wytworzenia: 2018-12-04 13:07:11
Czas publikacji: 2018-12-04 13:07:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak