Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 

 

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

1) Liliana Bareła - Palczewska - Przewodnicząca,
2) Leszek Grzeszczyk - Członek,
3) Barbara Jasińska - Członek.

 


Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Jagoda Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jagoda Kaczmarek
Czas wytworzenia: 2018-12-04 12:51:17
Czas publikacji: 2018-12-04 12:51:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak