Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1043/87/2006 z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-04-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 1042/86/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-04-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 1046/90/2006 z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul.Grunwaldzkiej, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

2006-04-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 1045/89/2006 z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie wyboru oferty na realizację zadań własnych Gminy Rumia w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej w 2006r.

2006-04-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 1044/88/2006 z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na  realizację zadań  publicznych Gminy Rumia w zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

2006-03-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 1041/85/2006 z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/03/PN/GNR/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i ustawienie tablic z nazwami ulic oraz naprawę i konserwację słupków z nazwami ulic na terenie Miasta Rumi w roku 2006.

2006-03-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 1040/84/2006 z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości

2006-03-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 1039/83/2006 z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/10/PN/PGMOŚ/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na transport, nasadzenie i pielęgnację kwiatów na rabatach, w gazonach i kwiatonach, założenie trawników wokół rabat na terenie Miasta Rumi – przetarg 2.

2006-03-29 00:00:00
Zarządzenie Nr 1037/81/2006 z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie zasad wspierania  stosowania systemów grzewczych  przyjaznych środowisku

2006-03-29 00:00:00
Zarządzenie Nr 1036/80/2006 z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie zasad wspierania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu

2006-03-29 00:00:00