Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LV/717/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2019-01-04 11:15:38
Uchwała Nr LV/716/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia
pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

2019-01-04 11:14:51
Uchwała Nr LV/715/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2019-01-04 11:14:08
Uchwała Nr LV/714/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLVII/644/2018 z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2019-01-04 11:13:22
Uchwała Nr LV/713/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

2019-01-04 11:12:36
Uchwała Nr LV/712/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Rumi przy ul. Starowiejskiej.

2019-01-04 11:11:52
Uchwała Nr LV/711/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Rumia.

2019-01-04 11:06:38
Uchwała Nr LV/710/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2019-01-04 11:05:52
Uchwała Nr LV/709/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi
i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019r.”

2019-01-04 11:05:12
Uchwała Nr LV/708/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2018 dotacji celowej dla Miejskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gdyni – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni.

2019-01-04 11:04:22