Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1012/56/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Rumi w ramach projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej –I etap”.

2006-03-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 1011/55/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 981/305/2005 Burmistrza Miasta Rumi  w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Rumi”

2006-03-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 1007/51/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
dokumentacji technicznej dla ulicy Ceynowy w Rumi na odcinku od Żwirki i Wigury do
ul. Starowiejskiej o długości około 700 m.

2006-03-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 1005/49/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-03-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 1008/52/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rumia w zakresie kultury i sztuki w 2006r.

2006-02-27 00:00:00
Zarządzenie Nr 1009/53/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu  Ofert  na realizację zadań publicznych  Gminy Rumia z  zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii  2006r.

2006-02-27 00:00:00
Zarządzenie Nr 1010/54/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert  na realizacje zadań własnych Gminy Rumia w zakresie profilaktyki zdrowotnej w 2006r.

2006-02-27 00:00:00
Zarządzenie Nr 1003/47/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi, stanowiącą własność Gminy Rumia, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Własny Dach”, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tej spółdzielni.

2006-02-27 00:00:00
Zarządzenie Nr 1006/50/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie  umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

2006-02-24 00:00:00
Zarządzenie Nr 1004/48/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  nr ZP/341/02/ZOC/Or./06 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w 2006 roku.

2006-02-23 00:00:00