Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1975/353/2018/A z dnia 12 września 2018 roku

2018-11-06 13:59:12
Zarządzenie Nr 1969/347/2018 z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie nabycia nieruchomości.

2018-11-06 13:27:15
Zarządzenie Nr 1965/343/2018 z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury w Rumi”.

2018-11-05 13:26:44
Zarządzenie Nr 1982/360/2018 z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-10-20 13:01:30
Zarządzenie Nr 1983/361/2018 z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-10-20 11:30:00
Zarządzenie Nr 1980/358/2018 z dnia 19 września 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tego użytkownika wieczystego.

2018-10-20 11:22:22
Zarzadzenie Nr 1981/359/2018 z dnia 19 września 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-10-20 10:56:56
Zarządzenie Nr 1985/363/2018 z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi

2018-10-20 10:54:09
Zarządzenie Nr 1987/365/2018 z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi w rejonie ul. Wiązowej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

2018-10-20 10:50:32
Zarządzenie Nr 1984/362/2018 z dnia 25 września 2018 roku

W sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw, bieżni i małej architektury przy ulicy Świętojańskiej 11 w Rumi z podziałem na II części”

2018-10-20 10:37:42