Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1959/337/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

2018-11-06 13:53:25
Zarządzenie Nr 1956/334/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Żeromskiego.

2018-11-06 13:38:43
Zarządzenie Nr 1955/333/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyboru ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 6,11,16,18) w 2018 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”.

2018-11-05 13:59:02
Zarządzenie Nr 1952/330/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 6,11,16,18) w 2018 roku, w ramach gminnego programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”.

2018-11-05 13:55:37
Zarządzenie Nr 1961/339/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie umorzenia należności za lokal mieszkalny

2018-11-05 13:13:57
Zarządzenie Nr 1936/314/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie powierzenia Pani Marzenie Korzeniewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rumi

2018-09-25 13:57:07
Zarządzenie Nr 1942/320/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

2018-09-25 13:54:10
Zarządzenie Nr 1940/318/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie powierzenia Pani Monice Polak – Bojan stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rumi

2018-09-25 13:50:48
Zarządzenie Nr 1943/321/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi

2018-09-25 13:48:06
Zarządzenie Nr 1939/317/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi

2018-09-25 13:44:47