Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/693/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie nadania medalu „ Za zasługi dla Miasta Rumi”

2018-08-31 12:07:23
Uchwała Nr L/692/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-08-31 12:06:29
Uchwała Nr L/691/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-08-31 12:05:35
Uchwała Nr L/690/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale XLVII/644/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-08-31 12:04:37
Uchwała Nr L/689/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLVII/644/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-08-31 12:03:29
Uchwała Nr L/688/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIII/413/2017 z dnia 30.03.2017r. w rejonie ul. Kościelnej.

2018-08-31 11:32:34
Uchwała Nr L/687/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref D24.MN,U,
D31.U i D022.KD-D.

2018-08-31 11:31:19
Uchwała Nr L/686/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „CEYNOWY” dla strefy 26.U/MW.

2018-08-31 11:30:19
Uchwała Nr L/685/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego.

2018-08-31 11:29:04
Uchwała Nr L/684/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 2/3 części nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Gdańskiej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-08-31 11:10:27