Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/660/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Rumi,
znajdującego się pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. 3 Maja - Etap I

2018-07-05 16:20:37
Uchwała Nr XLVIII/675/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-07-03 15:14:10
Uchwała Nr XLVIII/674/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

2018-07-03 15:13:19
Uchwała Nr XLVIII/673/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Rumia.

2018-07-03 15:12:29
Uchwała Nr XLVIII/672/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, udziału 2/3 części nieruchomości,
położonej w Rumi przy ul. Sabata.

2018-07-03 15:11:35
Uchwała Nr XLVIII/671/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Rumia.

2018-07-03 15:10:44
Uchwała Nr XLVIII/670/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Rumia.

2018-07-03 15:09:54
Uchwała Nr XLVIII/669/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Rumia.

2018-07-03 15:08:50
Uchwała Nr XLVIII/668/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Rumia.

2018-07-03 15:08:09
Uchwała Nr XLVIII/667/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Rumia, z zastosowaniem bonifikaty.

2018-07-03 15:07:24