Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/644/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-05-28 13:27:00
Uchwałą Nr XLVII/643/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-05-28 13:26:20
Uchwała Nr XLVII/642/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Rumia

2018-05-28 13:25:27
Uchwała Nr XLVII/641/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia woli powierzenia „EKO DOLINA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łężycach zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia.

2018-05-28 15:19:18
Uchwała Nr XLVII/640/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pod nazwą „Błonia Janowskie - rozwój terenów zielonych w Rumi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 konkurs dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

2018-05-28 13:13:40
Uchwała Nr XLVII/639/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Miejskiej Rumia w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni.

2018-05-28 13:12:51
Uchwała Nr XLVII/638/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia oraz przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu na rzecz dzierżawcy.

2018-05-28 13:12:07
Uchwała Nr XLVII/637/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-05-28 13:11:08
Uchwała Nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku

2018-05-28 13:10:14
Uchwała Nr XLVII/635/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/612/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2018-05-28 13:09:33