Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/56/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Rumia, na nieruchomość zabudowaną, stanwoiącą własność Kazimierza Boch i Krystyny Boch
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VII/55/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VII/67/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie włączenia nowopowstałych ulic do obwodów szkolnych miasta Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VII/61/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą gdynia w sprawie wspólnego wykonywania niektórych zadań wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VI/54/2003 z dnia 4 stycznia 2003 roku

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VII/62/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie zmiany Porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Rumia
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VII/70/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr III/7/2002 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VII/64/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VII/63/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

uchylająca uchwałę Nr III/19/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr VII/59/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzxedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2004-09-22 00:00:00