Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1663/42/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2019-01-21 14:22:52
Zarządzenie Nr 1522/1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Centrum Integracji Społecznej w Rumi

2018-06-07 10:46:14
Zarządzenie nr 1666/45/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu specjaliście – Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji do podpisywania dokumentów związanych z projektem pn. „Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE”

2018-06-01 13:54:57
Zarządzenie Nr 1553/32/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Rumia.

2018-06-01 13:30:27
Zarządzenie Nr 1664/43/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2018 rok.

2018-05-08 11:48:08
Zarządzenie Nr 1552/31/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2018-05-07 12:45:36
Zarządzenie Nr 1555/34/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku dotyczących działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2018-05-07 12:41:58
Zarządzenie Nr 1545/24/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku dotyczących działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

2018-05-07 12:37:39
Zarządzenie Nr 1530/9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  Rumi

 

2018-05-04 15:01:11
Zarządzenie Nr 1524/3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

2018-05-04 14:36:58