Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/607/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Rumia wkładu pieniężnego do spółki Rumia Invest Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi

2018-04-04 13:41:49
Uchwała Nr XLV/606/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Igloport Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

2018-04-04 13:40:57
Uchwała Nr XLV/605/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Miejskiej Rumia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-04-04 13:38:14
Uchwała Nr XLV/604/2018 Rady Miejskiej Rumia z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 15 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność i będących we władaniu Gminy Miejskiej Rumia.

2018-04-04 13:37:04
Uchwała Nr XLV/603/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2018.

2018-04-04 13:35:57
Uchwała Nr XLV/602/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/411/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2018-04-04 13:34:57
Uchwała Nr XLV/601/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rumi przy ul. Świętojańskiej 11

2018-04-04 13:34:05
Uchwała Nr XLV/600/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rumi przy ul. Stefana Batorego 29

2018-04-04 13:33:13
Uchwała Nr XLV/599/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rumi przy ul. Rodziewiczówny 10

2018-04-04 13:31:25
Uchwała Nr XLV/598/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011r. dla strefy 04.MN w rejonie ul. Wileńskiej.

2018-04-04 13:29:54