Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/570/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia

2018-01-22 14:35:00
Uchwała Nr XLIII/569/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia

2018-01-22 14:33:46
Uchwała Nr XLIII/568/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dla stref A5.U i A7.UO

2018-01-22 14:33:01
Uchwała Nr XLIII/567/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MN, MW,U1 w rejonie ul. Reja.

2018-01-22 14:32:07
Uchwała Nr XLIII/566/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego dla których Gmina Miejska Rumia jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-01-22 14:30:51
Uchwała Nr XLIII/565/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

2018-01-22 14:29:58
Uchwała Nr XLIII/564/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

2018-01-22 14:26:41