Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/563/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Rumia wkładu pieniężnego do spółki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi.

2017-12-20 13:48:17
Uchwała Nr XLII/562/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2017-12-20 13:47:37
Uchwała Nr XLII/561/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2018

2017-12-20 13:47:00
Uchwała Nr XLII/560/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej wlasność Gminy
Miejskiej Rumia.

2017-12-20 13:46:13
Uchwała Nr XLII/559/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Rumia

2017-12-20 13:45:33
Uchwała Nr XLII/558/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dwóch drzew uznanych za pomnik przyrody.

2017-12-20 13:44:53
Uchwała Nr XLII/557/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Rumi

2017-12-20 13:44:08
Uchwała Nr XLII/556/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rumi w rejonie ul. Krakowskiej.

2017-12-20 13:43:31
Uchwała Nr XLII/555/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref D24.MN,U,
D31.U i D022.KD-D.

2017-12-20 13:42:49
Uchwała Nr XLII/554/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dla strefy
A8.MN,U1.

2017-12-20 13:42:05