Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/533/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumi

2017-10-31 16:39:40
Uchwała Nr XL/532/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-10-31 16:37:59
Uchwała Nr XL/531/2017 Rady Miejskiej Rumia z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-10-31 16:36:50
Uchwała Nr XL/530/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 roku w sprawie podjęcia współpracy ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Starostę Wejherowskiego, w zakresie realizacji na terenie miasta Rumi budowy nowego obiektu strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi.

2017-10-31 16:35:42
Uchwała Nr XL/529/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 paździwernika 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego. L529/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 roku

2017-10-31 16:35:09
Uchwała Nr XL/528/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-10-31 16:32:08
Uchwała Nr XL/527/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/225/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Rumia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Rumia.

2017-10-31 16:30:48
Uchwała Nr XL/526/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 rokuw sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-10-31 16:26:34
Uchwała Nr XL/525/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Rumia

2017-10-31 16:25:10
Uchwała Nr XL/524/2017 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rumi

2017-10-31 16:24:14