Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1496/537/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

2018-06-07 11:20:00
Zarządzenie Nr 1508/549/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

2018-06-07 11:00:05
Zarządzenie Nr 1503/544/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2017 rok.

2018-05-08 10:38:04
Zarządzenie Nr 1506/547/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchylenia  Zarządzenia Nr 784/198/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia i aktualizacji opisu usług świadczonych w gminie  w ramach akcji masowej „Przejrzysta Polska”.

2018-05-08 09:54:34
Zarządzenie Nr 1505/546/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchylenia  Zarządzenia Nr 782/196/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia i aktualizacji opisu kluczowych procesów wykonywanych w gminie w ramach akcji masowej „Przejrzysta Polska”.

2018-05-08 09:51:52
Zarzadzenie Nr 1504/545/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 666/80/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 31 marca 2005 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 734/198/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad opracowania Procedur i powołania zespołu ds. wdrażania zadania „Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowania ich procedur” w ramach akcji masowej „Przejrzysta Polska”

2018-05-08 09:51:18
Zarządzenie Nr 1488/529/2017/A z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1461/502/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 listopada 2017 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 1476/517/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

2018-03-22 10:51:53
Zarządzenie Nr 1516/557/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie unieważnienia postępowania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  przy ul. Stoczniowców w Rumi”. Etap IIa - Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej.

2018-03-06 11:39:49
Zarządzenie Nr 1514/555/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na skwerach, rondach, terenach zielonych i zieleńcach na ternie miast Rumi
w 2018 roku”

2018-03-06 11:36:56
Zarządzenie Nr 1492/533/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na skwerach, rondach, terenach zielonych i zieleńcach na ternie miast Rumi w 2018 roku”

 

2018-03-06 11:22:18