Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1342/383/2017/A z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn. „Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” Umowa o dofinansowanie nr:  RPPM.03.01.00-22-0152/16-00 z dnia 17.01.2017 r.”

 

2017-09-21 13:14:10
Zarządzenie Nr 1358/394/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku

2017-09-12 09:18:02
Zarządzenie Nr 1352/393/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku

2017-09-12 09:14:02
Zarządzenie Nr 1339/380/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2017 roku

2017-09-11 16:52:24
Zarząadzenie Nr 1286/328/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Rumi

2017-09-11 16:49:12
Zarządzenie Nr 1283/325/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku

2017-09-11 16:46:31
Zarządzenie Nr 1345/386/2017/A z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 939/485/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.12.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego pn. „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna (zmienionego Zarządzeniem nr 1166/208/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 04.05.2017 r.)

2017-09-11 15:36:54
Zarządzenie Nr 1313/355/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w sprawie powierzenia Pani Grażynie Kacperczyk stanowiska dyrektora „Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1 w Rumi

 

2017-09-11 15:36:40
Zarządzenie Nr 1355/396/2017/A z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 938/484/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.12.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego pn.  „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i  kwalifikacji nauczycieli”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja  Działanie 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1 Jakości edukacji ogólnej (zmienionego Zarządzeniem nr 1051/93/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20.02.2017 r. i Zarządzeniem nr 1344/385/2017/A Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23.08.2017 r.)

2017-09-11 15:35:06
Zarządzenie Nr 1344/385/2017/A z dnia 23 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 938/484/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.12.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego pn.  „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i  kwalifikacji nauczycieli”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja  Działanie 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1 Jakości edukacji ogólnej (zmienionego Zarządzeniem nr 1051/93/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20.02.2017 r.)

2017-09-11 15:31:51