Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1278/320/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku

2017-09-11 16:45:31
Zarządzenie Nr 1276/318/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku

2017-09-11 16:42:50
Zarządzenie Nr 1275/317/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku

2017-09-11 16:40:32
Zarządzenie Nr1279/321/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w 2017 roku w zakresie podziałów nieruchomości”

2017-08-25 13:03:54
Zarządzenie Nr 1272/314/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.

2017-08-25 12:58:16
Zarządzenie Nr 1281/323/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Starowiejskiej.

2017-08-25 12:54:47
Zarządzenie Nr 1274/316/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku dla rodzin i przedsiębiorców przystępujących do Programu Rumska Karta Dużej Rodziny.

2017-08-25 12:43:59
Zarządzenie Nr 1280/322/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Rumi”.

 

2017-08-10 13:04:23
Zarządzenie Nr 1273/315/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja Zagórza w Rumi- wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z opcją pełnienia nadzoru autorskiego” w ramach projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00)”.

2017-08-10 13:01:26
Zarządzenie Nr 1282/324/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie godzin przyjmowania  interesantów w Urzędzie Miasta Rumi.

2017-08-10 10:05:22