Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/457/2017 Rady Miejksiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia Karty Samorządności przygotowanej przez przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 w Warszawie na spotkaniu dotyczącym obrony samorządności terytorialnej w Polsce.

2017-07-03 16:21:24
Uchwała Nr XXXV/448/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia programu "Rumska Karta Dużej Rodziny"

2017-05-30 13:30:42
Uchwała Nr XXXV/456/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy im. „Apolinarego Formeli” na terenie miasta Rumi

2017-05-30 09:42:30
Uchwała Nr XXXV/455/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-05-30 09:42:03
Uchwała Nr XXXV/454/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

2017-05-30 09:41:35
Uchwała Nr XXXV/453/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, na rzecz jej współużytkowników wieczystych.

2017-05-30 09:41:05
Uchwała Nr XXXV/452/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, na rzecz ich użytkownika wieczystego.

2017-05-30 09:40:38
Uchwała Nr XXXV/451/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-05-30 09:40:07
Uchwała Nr XXXV/450/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-05-30 09:39:37
Uchwała Nr XXXV/449/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Hodowlanej.

2017-05-30 09:39:00